27 Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Tiết 37: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Năm học 2021-2022 mới nhất

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến Thức:

– Biết được đặc điểm, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh hộ gia đình

– Biết được những thuận lợi khó khăn với doanh nghiệp nhỏ.

– Biết được các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

2. Kỹ năng: Phát triển tư duy phân tích, tổng hợp.

3. Thái độ: Hứng thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh.

4. Năng lực hướng tới:

– Năng lực lập kế hoạch

– Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

– Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm

– Năng lực tự học

– Năng lực sáng tạo

II. PHƯƠNG PHÁP

 Sử dụng các phương pháp: Phát hiện và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: Vở ghi, nghiên cứu trước bài học.

 

docx
4 trang
Dương Hải Bình
01/06/2022
970

Download

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Tiết 37: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Năm học 2021-2022”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26 /12/ 2021
Ngày giảng:	104: 27/12/2021
Tiết: 37
DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
MỤC TIÊU:
Kiến Thức:
- Biết được đặc điểm, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh hộ gia đình
- Biết được những thuận lợi khó khăn với doanh nghiệp nhỏ.
- Biết được các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.
Kỹ năng: Phát triển tư duy phân tích, tổng hợp.
Thái độ: Hứng thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh.
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực lập kế hoạch 
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác và làm việc theo nhóm
- Năng lực tự học
- Năng lực sáng tạo
PHƯƠNG PHÁP
 Sử dụng các phương pháp: Phát hiện và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
CHUẨN BỊ 
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phiếu học tập.
Chuẩn bị của học sinh: Vở ghi, nghiên cứu trước bài học.
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ: Không
3. Tiến trình bài học:
Hoạt động của Giáo viên 
Hoạt động của Học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Khởi động
Giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Ở địa phương em các gia đình thường kinh doanh các hàng hóa gì?
+ Do họ sản xuất ra hay mua nơi khác?
Gọi đại diện một nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Phân tích và dựa vào câu trả lời của học sinh để giới thiệu à Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Thực hiện nhiệm vụ:
-Thảo luận theo cặp đôi.
- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nghe giảng.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu Học sinh đọc SGK thảo luận nhóm trả lời:
Nhóm 1: Hoàn thành PHT về đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình và tổ chức kinh doanh hộ gia đình.
ĐẶC ĐIỂM
NỘI DUNG
Lĩnh vực kinh doanh
Chủ sở hữu
Quy mô kinh doanh
Công nghệ knh doanh
Lao động
Tổ chức vốn
Các loại hình vốn
Nguồn huy động vốn
Tổ chức sử dụng lao động
Nhóm 2: Tìm hiểu về về xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình
- Kế hoạch bán sản phẩm ra thị trường ứng với lĩnh vực nào trong kinh doanh? 
- Hãy cho biết, lượng sản phẩm được bán ra thị trường phụ thuộc vào yếu tố nào?
- Theo em, công thức trên đúng với trường hợp nào? Những trường hợp nào không đúng?
- Theo em, người kinh doanh phải căn cứ vào điều gì để xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất?
Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ.
- Doanh thu là gì?
- Doanh nghiệp nhỏ có doanh thu thế nào?
- DN nhỏ còn có những đặc điểm gì?
- Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn của loại hình DN nhỏ?
Nhóm 4: Tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ.
Em hãy cho biết những lĩnh vực kinh doanh nào phù hợp với loại hình doanh nghiệp nhỏ? Ví dụ?
Quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động, chủ động phát hiện những học sinh khó khăn để giúp đỡ; khuyến khích học sinh hợp tác, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Chỉ định đại diện các nhóm trình bày câu trả lới
- Tổng hợp nhận xét đánh giá và đưa ra kiến thức chuẩn.
- Nhận nhiệm vụ của nhóm.
- Phân công người viết báo cáo.
- Phân công người trình bày.
- Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm.
Quan sát, thảo luận nhóm để trả lời.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- Nghe, ghi chép, hoàn thiện nội dung .
I. Kinh doanh hộ gia đình
1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình
- Các lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt động dịch vụ
- Chủ sở hữu: Cá nhân là chủ gia đình
- Quy mô kinh doanh: Nhỏ
- Công nghệ kinh doanh: Đơn giản
- Lao động: (Thường) Người thân trong gia đình
2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình
a. Tổ chức vốn kinh doanh
- Các loại hình vốn:
+ Vốn cố định: Là vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được diễn ra thường xuyên, liên tục. Ví dụ: Nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu 
+ Vốn lưu động: Là phần vốn đảm bảo cho hàng hóa, sản phẩm được lưu thông trên thị trường
Ví dụ: Tiền, vàng, sản phẩm thành phẩm 
- Nguồn vốn: Chủ yếu là vốn tự có của gia đình, một phần khác là vay mượn
b. Tổ chức sử dụng lao động
- Lao động chủ yếu là người thân trong gia đình
- Lao động được sử dụng linh hoạt, một người có thể tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau của hoạt động kinh doanh
3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh
a. Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuấ
S. PHẨM BÁN RA T.TRƯỜNG
TỔNG S.P SẢN XUẤT RA
SỐ S.PHẨM GĐ TỰ TIÊU THỤ
 = = - +
* Tổng sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc vào:
- Nhu cầu của thị trường
- Điều kiện của doanh nghiệp (hộ gia đình)
Trong đó nhu cầu thị trường là yếu tố quyết định
b. Kế hoạch mua gom sản phẩm để bán 
LƯỢNG SP MUA VÀO
LƯỢNG SP BÁN RA
NHU CẦU DỰ TRỮ
= = 	+
 = + 
II. Doanh nghiệp nhỏ
1. Đặc điểm loại hình doanh nghiệp nhỏ.
- Doanh thu: Không lớn
- Số lượng lao động, quy mô: Nhỏ
- Vốn ít
2.Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp nhỏ.
* Thuận lợi:
- Lao động có số lượng ít, quy mô kinh doanh nhỏ → quản lý dễ dàng và hiệu quả
- Vốn cố định có giá trị thấp nên dễ dàng đổi mới công nghệ; Quy mô nhỏ cũng là điều kiện thuận lợi để thay đổi lĩnh vực kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường
* Khó khăn
- Vốn ít nên khó đầu tư đồng bộ
- Khó nắm bắt được thông tin thị trường
- Chất lượng lao động thấp
3. Các lĩnh vực kinh doanh phù hợp
* Họat động sản xuất hàng hóa: Nông, lâm, thủy sản, các mặt hàng công nghiệp.
* Các họat động mua bán hàng hóa: Đại lý bán hàng, bán lẻ.
* Các họat động dịch vụ: Nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, sửa chữa dụng cụ, đồ dùng, ăn uống 
Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng
Giao nhiệm vụ:
Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau:
+ Doanh nghiệp nhỏ ở địa phương em thường mua, bán mặt hàng gì?
+ Em hãy cho biết các hoạt động dịch vụ ở địa phương em?
Gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung.
Nhận xét và đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ:
- Suy nghĩ câu hỏi.
- Trả lời theo yêu cầu của giáo viên.
- Nghe giảng.
- Mua bán gỗ, thảo quả, sắn, ngô,..
- Các hoạt động dịch vụ như: Nông nghiệp, ăn uống...
Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng
 Giao nhiệm vụ: 
 Học sinh tra cứu trên mạng internet, tìm đọc sách liên quan đến nội dung bài học để tìm hiểu thêm về bài Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 Thực hiện nhiệm vụ: 
 Ghi chép và lưu lại hình ảnh thu thập được về bài Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
V. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
1. Củng cố: Hoạt động và lĩnh vực kinh doanh hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ.
2. Dặn dò: 
- Các em về xem lại bài học và chuẩn bị bài ” Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.”.
- Nhắc nhở tham gia giao thông an toàn.
 VI. RÚT KINH NGHIỆM
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_10_tiet_37_doanh_nghiep_va_hoat_dong_k.docx