27 Giáo án Hình học Lớp 10 – Chương 1: Vectơ – Bài 4: Hệ trục tọa độ – Năm học 2021-2022 – Tô Thị Thủy mới nhất

I. MỤC TIÊU

 1. Về năng lực

 – Biểu diễn các điểm và các vecto bằng các cặp số trong hệ trục tọa độ đã cho. Ngược lại xác định được điểm và vecto khi cho biết tọa độ của chúng.

 – Nhận định được tất cả các vecto bằng nhau được xác định bởi 1 cặp số có thứ tự làm đại diện cho tất cả các vecto đó

 2. Về phẩm chất

 – Rèn luyện tính cẩn thận, chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác, xây dựng cao. Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BI DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– HS sử dụng phần mềm Google Meet, Azota được giáo viên lớp cung cấp đường link.

– Các tài liệu tham khảo liên quan bài dạy, PP, Bảng điện tử, Máy tính

 

docx
6 trang
Dương Hải Bình
01/06/2022
180

Download

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Hình học Lớp 10 – Chương 1: Vectơ – Bài 4: Hệ trục tọa độ – Năm học 2021-2022 – Tô Thị Thủy”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Thu Xà
GV: Tô Thị Thủy
Ngày 5/11/2021
 KẾ HOACH BÀI DẠY TRỰC TUYẾN
 Bài 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ (Tiết 2-Mục 2)
 Môn học : Hình học 10 (Thời gian thực hiện 1 tiết)
I. MỤC TIÊU
 1. Về năng lực 
 - Biểu diễn các điểm và các vecto bằng các cặp số trong hệ trục tọa độ đã cho. Ngược lại xác định được điểm và vecto khi cho biết tọa độ của chúng.
 - Nhận định được tất cả các vecto bằng nhau được xác định bởi 1 cặp số có thứ tự làm đại diện cho tất cả các vecto đó
 2. Về phẩm chất
 - Rèn luyện tính cẩn thận, chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác, xây dựng cao. Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BI DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
HS sử dụng phần mềm Google Meet, Azota được giáo viên lớp cung cấp đường link.
Các tài liệu tham khảo liên quan bài dạy, PP, Bảng điện tử, Máy tính
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Hoạt động 1(Thực hiện ở nhà, trước giờ học )
Mục tiêu: Trong hệ trục tọa độ, HS phân tích được các vectơ theo 2 vectơ đơn vị trên 2 trục . HS tự củng cố cách xác định tọa độ của 1 điểm trên hệ trục tọa độ và ngược lại biểu diễn được 1 điểm trong hệ trục khi biết tọa độ của điểm đó.
Tổ chức thực hiện 
#1.Chuyển giao nhiệm vụ( Qua đường link Azota)
 GV giao cho HS các nhiệm vụ sau đây và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm trước giờ học (theo quy định của GV)
Nội dung: HS được giao nhiệm vụ sau đây
Đọc nội dung định nghĩa hệ trục tọa độ: Bài 4, mục (2), ý (a) trong SGK hình học 10, trang 21+22.
Xem lại nội dung kiến thức Bài 3( Tích của 1 số với 1 vectơ), mục 1+2+5, SGK trang 14+15+16. 
Trong hình vẽ trên
Phân tích các vectơ theo hai vectơ đơn vị .
Xác định tọa độ của các điểm A, B, M
Tự dựng 1 vectơ bằng rồi phân tích theo . Rút ra nhận xét gì? 
 #2.Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài, có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.
 Sản phẩm: HS làm bài vào vở
 1.Dựng các hình chữ nhật như hình vẽ. Khi đó
2.Tọa độ của các điểm .
3.Dựng vectơ bằng vecto như hình vẽ: . Nhận xét các vectơ bằng nhau thì cùng được biểu diễn giống y như nhau theo cặp vecto .
 #3. Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài qua Azota; Gv theo dõi hỗ trợ học sinh khó khăn do vấn đề kỹ thuật, hướng dẫn nộp bài dưới hình thức khác( nếu cần)
 #4. Kết luận, xử lý kết quả của HS: GV xem xét sản phẩm HS, phát hiện, chọn ra những bài có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp
Hoạt động 2:(Hình thành kiến thức, trực tuyến trực tiếp, khoảng 25 phút)
Mục tiêu: HS xác định được tọa độ của 1 vectơ. Mối liên hệ giữa tọa độ của 1 điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng.
Tổ chức thực hiện:
#1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao cho HS nhiệm vụ sau đây:
 Nội dung:
Chuẩn bị trình bày bài làm của mình trước lớp (GV chọn)
Lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với mình và tìm nguyên nhân.
#2.Thực hiện nhiệm vụ: HS trình bày bài làm của mình khi được chỉ định. GV điều hành phần trình bày, đặt thêm câu hỏi làm rõ sự khác và giống nhau trong mỗi bài.
 Sản phẩm: Kết quả báo cáo, lời giải thích cho những nội dung bài làm mà HS đã nộp.
 HS ghi lại các hướng biểu diễn vectơ bằng cách:
 + Dựng hình chữ nhật 
 + Dựng , sau đó mới dựng hình chữ nhật( HS có thể nói hình chiếu của điểm H trên các trục Ox, Oy)
#3.Báo cáo, thảo luận. 
 Nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận nội dung sau:
Quan sát một số sản phẩm của các bạn khác, kêt quả đúng hay sai? Tại sao?
Khẳng định mỗi vectơ đều được biểu diễn 1 cách duy nhất theo cặp vectơ và mọi vectơ bằng nhau đều được biểu diễn giống y như nhau. Đúng hay sai?
Quan sát kêt quả biểu diễn của các vecto với tọa độ của các điểm A, B, M 
#4. Kết luận, nhận định (Hình thành kiến thức)
 GV kết luận chiếu nội dung trên PP. HS ghi bài vào vở.
Nội dung: 
Trong mp Oxy, cho tùy ý. Khi đó, tồn tại duy nhất cặp số (x, y) sao cho . Cặp số được gọi là tọa độ của . Viết 
 Như vậy: 
 x: gọi là hoành độ ; y gọi là tung độ.
Nhận xét: 
Tọa độ của 1 điểm : 
( HS thông qua nhiệm vụ (iii) và định nghĩa tọa độ của 1 vectơ kết luận được)
Môi liên hệ giữa tọa độ của điểm và của vectơ trong mặt phẳng.
(HS thông qua nhiệm vụ trên nắm được , từ đó đưa ra công thức)
Hoạt động 3: Luyện tập( Khoảng 10phút)
Mục tiêu. Rèn kỹ năng xác định tọa độ của vectơ
Tổ chức thực hiện
#1. Giao nhiệm vụ:
 Nội dung:
Tìm tọa độ của các vectơ sau: 
Cho hình bình hành ABCD với 
Tìm tọa độ điểm D.
Tìm m để , với 
 #2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ( HS tự thực hiện có hướng dẫn). HS làm bài tập
 Sản phẩm: 1) 
 2)a)
 b)
#3.GV tổ chức báo cáo, thảo luận
 HS làm bài xong ý nào chụp gởi sản phẩm qua cho GV. Gv chọn 2 bài chia sẻ màn hình, nêu và gợi ý cho cả lớp thảo luận, nhận xét. GV chốt lại, HS ghi vào vở.
4. Hoạt động 4. Vận dụng (khoảng 2 phút)
a)Mục tiêu.Vận dụng kiến thức, kĩ năng để xác định vecto, tọa độ ,thôn qua giải các câu trắc nghiệm 
b)Tổ chức thực hiện
 #1. Chuyển giao nhiệm vụ
 Nội dung: HS thực hiện ở nhà
 Làm các câu trắc nghiệm trong SGK Hình 10, câu 9,15,18,20,29 ở trang 29,30,31,32.
#2. Học sinh thực hiện:
 Sản phẩm: Bài làm giải thích cụ thể vào vở bài tập, chụp gởi cho Gv theo đúng thời hạn quy định.
#3. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận 
Gv yêu cầu nộp bài qua hệ thống Azota. Gv nhận xét và trả bài, chọn một số bài làm tốt để giới thiệu trước lớp vào thời điểm thích hợp.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hinh_hoc_lop_10_chuong_1_vecto_bai_4_he_truc_toa_do.docx