27 Giáo án môn Tin học Lớp 10 – Bài 1: Tin học là một ngành khoa học mới nhất

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

– Biết Tin học là một ngành khoa học có đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.

– Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.

– Biết được sự phát triển của tin học do nhu cầu của xã hội.

– Biết các đặc tính ưu việt của máy tính.

– Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.

2. Kỹ năng:

– Năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Rèn luyện tính cẩn thận, thao tác dứt khoát, thích ứng dụng soạn thảo văn bản hỗ trợ cho việc học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 SGK, máy tính, tivi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Tạo tình huống khơi gợi tinh thần cho học sinh

b) Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Từ yêu cầu HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài:

GV đặt vấn đề: Đặt câu hỏi: Ai có thể nói được Tin học là gì? Dẫn dắt thêm một số ứng dụng cũng như sự phát triển của máy tính, của Tin học. Từ đó giới thiệu nội dung học ở chương trình Tin học lớp 10.

 Hs : -Trả lời Tin học là gì

 – Hs lấy Vd về một số ứng dụng của Tin học

 

doc
4 trang
Dương Hải Bình
01/06/2022
710

Download

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án môn Tin học Lớp 10 – Bài 1: Tin học là một ngành khoa học”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: 
Tổ: .
Họ và tên giáo viên
 ..
Tên bài dạy
BÀI 1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
Môn học: Tin Học; Lớp: 10
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
Biết Tin học là một ngành khoa học có đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.
Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
Biết được sự phát triển của tin học do nhu cầu của xã hội.
Biết các đặc tính ưu việt của máy tính.
Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
2. Kỹ năng: 
Năng lực tự chủ và tự học.
Năng lực giao tiếp và hợp tác.
Năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
Rèn luyện tính cẩn thận, thao tác dứt khoát, thích ứng dụng soạn thảo văn bản hỗ trợ cho việc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	SGK, máy tính, tivi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tình huống khơi gợi tinh thần cho học sinh
b) Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Từ yêu cầu HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài:
GV đặt vấn đề: Đặt câu hỏi: Ai có thể nói được Tin học là gì? Dẫn dắt thêm một số ứng dụng cũng như sự phát triển của máy tính, của Tin học. Từ đó giới thiệu nội dung học ở chương trình Tin học lớp 10. 
 Hs : -Trả lời Tin học là gì
 - Hs lấy Vd về một số ứng dụng của Tin học
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu Sự hình thành và phát triển của tin học
a) Mục tiêu: 
- Biết Tin học là một ngành khoa học có đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.
- Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
- Biết được sự phát triển của tin học do nhu cầu của xã hội.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
Sản phẩm dự kiến
Hoạt động của thày và trò
1. Sự hình thành và phát triển của tin học
*) Các mốc quan trọng:
+) 1834- máy tính cơ khí- Charles Babbage.
+) 1946- máy tính điện tử IBM 603
+) Các máy tính thế hệ ngày nay
*) Cùng với việc sáng tạo ra công cụ mới là máy tính điện tử, con người cũng tập trung trí tuệ từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác thông tin
*) Nhu cầu xây dựng và phát triển ngành tin học gắn liền với máy tính điện tử
*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌
Gv: giới thiệu về lịch sử ra đời của máy tính.
Hs: nghe và quan sát
Gv: Giới thiệu về các tính năng của máy tính
trong tương lai
Hs: đưa ra ý kiến và dự báo của riêng mình.
Gv: nhận xét và đánh giá
Gv: Em có muốn làm việc trên lĩnh vực công nghệ thông tin? yêu cầu để có thể làm được việc?
Hs: trả lời
 ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌
nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌
chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
Hoạt động 2: Tìm hiểu Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
a) Mục tiêu: 
- Biết các đặc tính ưu việt của máy tính.
- Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
Sản phẩm dự kiến
Hoạt động của thày và trò
2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
a) Đặc tính:
- Là công cụ lao động của con người
- Phục vụ con người trong tính toán và lưu trữ, xử lý thông tin
- Các đặc tính của máy tính ngày càng mở rộng:
+) Làm việc 24/24 h
+) Xử lý nhanh
+) Chính xác cao
+) Lưu trữ thông tin lớn
+) Giá thành ngày càng hạ
+) Gọn nhẹ và tiện dụng
+) Liên kết nhiều máy tính thành 1 mạng
b) Vai trò:
- Xử lý việc tính toán thuần tuý 
( ban đầu)
- Lưu trữ thông tin
- Xử lý thông tin
- Làm thay thế con người ở một số lĩnh vực: hạt nhân nguyên tử, lau kính tại các toà nhà cao tầng....
*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
Gv: hãy nói về một số đặc điểm nổi bật của tin học trong xã hội?
Hs: trả lời
Gv: giải thích vai trò và vị trí của máy tính.
Gv: hướng dẫn cơ bản về máy tính: chức năng, nhiệm vụ.......
Hs: ghi lại
Gv: giải thích vai trò của người sử dụng với máy tính
Gv: giải thích những điểm trong phần lưu ý Hs: chú ý và ghi nhớ
Gv: các em hãy nêu suy nghĩ của em về " Tin học"?
Hs: suy nghĩ và trả lời
Gv: đánh giá và tổng kết lại
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌
nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌
chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌
Hoạt động 3: Tìm hiểu Thuật ngữ " Tin học"
a) Mục tiêu: 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
Sản phẩm dự kiến
Hoạt động của thầy và trò
3. Thuật ngữ " Tin học"
*) Định nghĩa: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử
để nghiên cứu cấu trúc, tính chất
của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
*) Là một ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp nhật/ xuất, lưu trữ, truyền, xử lý thông tin 1 cách tự động
( nhấn mạnh yếu tố tự động)
*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
Gv: gọi Hs đọc định nghĩa "tin học"
Gv: em có suy nghĩ gì về định nghĩa trên? (định hướng cho câu trả lời của Hs)
Gv: dự báo về sự phát triển của tin học trong tương lai
Hs: đưa ra ý kiến và dự báo của riêng mình.
Gv: nhận xét và đánh giá
Gv: Em có muốn làm việc trên lĩnh vực công nghệ thông tin? yêu cầu để có thể làm được việc?
Hs: trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌
biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌
nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌
chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv : Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một Vd mà máy tính không thể thay thế con trong việc xử lý thông tin ?
TL: Máy tính không thể trả lời những câu hỏi mang tính chất tích luỹ kiến thức thực tế của con người nhằm tạo ra tri thức mới.
- Máy tính không thể nhận biết dạng thông tin mùi vị
- Những vấn đề tình cảm, cảm xúc.
- Yếu tố “linh cảm” của con người.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tin_hoc_lop_10_bai_1_tin_hoc_la_mot_nganh_khoa_h.doc