35 Bài Tập Đại Từ Phản Thân Lớp 8 mới nhất

* Cách dùng: Đại từ phản thân được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

Bạn đang xem: Bài tập đại từ phản thân lớp 8

Chúng ta hãy xem ví dụ: He cut himself. Trong câu “He cut himself’, “cut” là động từ phán thân, còn “himself’ là đại từ phản thân.

* Đại tử làm chủ ngữ và đại từ phản thân:

Đại từ làm chủ ngữ

(Subject pronouns)

Đại từ phản thân

(Reflexive pronouns)

I

myself

You

yourself

He

himself

She

herself

It

itself

We

ourselves

You

yourselves

They

themselves

 

* Một sổ động từ phàn thân thường gặp:

burn (đốt cháy),

cut (cắt bàng dao hay kéo),

hurt (làm bị thương, gây đau đớn),

kill (giết chét, gây đau đớn),

amuse (làm cho ai cười, tiêu khiển, giải trí),

enjoy (cảm thấy vui thích),

behave (cư xử),

educate (giáo dục, đào tạo),

teach (dạy, dạy học),

think (nghĩ, suy nghĩ), v.v.

*Một sổ ví dụ:

– He doesn’t have a piano teacher.He teaches himself.

Anh ấy không có giáo viên dạy dương cầm.Anh ấy tự dạy mình.

– The children enjoyed themselves very much.

Bọn trẻ vui vẻ cùng nhau.

Xem thêm: Xét Tính Tuần Hoàn Của Hàm Số Lượng Giác Tuần Hoàn Và Xác Định Chu Kỳ Của Nó

– Did you hurt yourself?

Anh có đau không?

Trên đây là bài học “Đại từ phản thân – Reflexive pronouns” mà bigbiglands.com muốn gửi tới các em. Để rèn luyện về kỹ năng làm bài thi và kiểm tra các em tham khảo tại chuyên mục “Đề thi học kì 1 lớp 8” nhé.

Nếu thấy hay, hãy chia sẻ tới bạn bè để cùng học và tham khảo nhé! Và đừng quên xem đầy đủ các bài Giải bài tập Tiếng Anh Lớp 8 của bigbiglands.com.

Từ khóa:
Bài trước
In bài này
Bài sau
Chia sẻ trang này
Các bài học liên quan

Câu tường thuật – Reported speech

Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng: s + told + o + to-infinitive.

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai – Present simple as future

Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình, lịch trình… (đối với các phương tiện vận chuyển công cộng, lịch chiếu phim.)

Hỏi xin sự giúp đỡ – Asking for favors

Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: – Can/ Could you help me. please?

Động danh từ – Gerunds

* Động danh từ có dạng: V-ING / V-ING + Noun * Động danh từ có thể được dùng như một danh từ và có chức năng như một tính từ. Động danh từ có thê đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc đứng sau một động từ làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Thì hiện tại hoàn thành với for và since – Present perfect with for and since – Tiếng Anh 8

Thì hiện tại hoàn thành với for và since diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại hoặc có thể kéo dài đến tương lai.

*

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng – Tiếng Anh 8

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng. Dạng khẳng định: s + V + as + adj. + as.

Thì hiện tại tiếp diễn – Present progressive – Tiếng anh 8

*Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (hiện giờ), right now (ngay lúc này), at the moment (đúng lúc này), at present (hiện nay) để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành động ở ngay lúc nói + Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết là ngay vào lúc nói.
Các chương học và chủ đề lớn
Học tốt các môn khác lớp 8

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 8 mới cập nhật

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Công thức Toán học Danh sách trường học Mẫu văn bản tài liệu Mã vùng điện thoại Lịch Vạn Niên

Bài viết liên quan