35 Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 5 mới nhất

Viết tập hợp (A) các số tự nhiên lớn hơn (8) và nhỏ hơn (14) bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:(12) (square) (A) (16) (square) (A)

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 6 tập 1 trang 5

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Để viết một tập hợp thường có hai cách:

– Liệt kê các phần tử của tập hợp.

– Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Lời giải chi tiết

* Viết tập hợp (A) bằng hai cách:

Cách 1. Liệt kê các phần tử cảu tập hợp (A):

(A = {9; 10; 11; 12; 13}.)

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp (A = {x ∈mathbb N mid 8

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Header Là Gì, Nghĩa Của Từ Header Tầm Quan Trọng Của Header Trong Website

*

Bình luận

*

Chia sẻ
Bài tiếp theo

*

Bài viết liên quan