35 Một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm ở tâm o cắm thẳng góc một đinh oa mới nhất

Một khối thủy tinh hình bán cầu tâm O bán kính R, chiết suất n=2đặt trong không khí. Chiếu một chùm tia sáng song song, rọi vào toàn bộ mặt phẳng của bán cầu và vuông góc với mặt phẳng đó.

Bạn đang xem: Một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm ở tâm o cắm thẳng góc một đinh oa

Vẽ tiếp đường đi của tia sáng (1) cách O đoạn R/2. Góc lệch của tia ló ra khỏi tấm thủy tinh so với tia tới là:

Một khối thủy tinh P có chiết suất n=1,5. Biết tiết diện thẳng là một tam giác ABC vuông cân tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song SI. Góc D hợp bởi tia ló và tia tới là:

Một khối bán trụ trong suốt bằng thủy tinh, có chiết suất n=2, nằm trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như hình vẽ. Khi góc α=?thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

Một tấm thủy tinh mỏng, trong suốt, chiết suất n1=1,6có tiết diện là hình chữ nhật ABCD (AB rất lớn so với AD) mặt đáy AB tiếp xúc với một chất lỏng có chiết suất n2=2. Chiếu tia sáng SI nằm trong mặt phẳng ABCD tới mặt AD sao cho tia tới nằm phía trên pháp tuyến ở điểm tới và tia khúc xạ trong thủy tinh gặp đáy AB ở điểm K. Giá trị lớn nhất của góc tới i để có phản xạ toàn phần tại K.

Một khối thủy tinh P có chiết suất n=1,5, tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC vuông góc tại B. Chiếu vuông góc tới mặt AB một chùm sáng song song SI. Khối thủy tinh P ở trong nước có chiết suất n’=1,33. Tính góc D là góc hợp bởi tia ló và tia tới?

Một tấm thủy tinh mỏng, trong suốt, chiết suất n1=1,5có tiết diện là hình chữ nhật ABCD (AB rất lớn so với AD) mặt đáy AB tiếp xúc với một chất lỏng có chiết suất n2=2. Chiếu tia sáng SI nằm trong mặt phẳng ABCD tới mặt AD sao cho tia tới nằm phía trên pháp tuyến ở điểm tới và tia khúc xạ trong thủy tinh gặp đáy AB ở điểm K. Giá trị lớn nhất của góc tới i để có phản xạ toàn phần tại K.

Xem thêm: Bài 32: Nội Năng Của Một Vật Là, Bài 4 Trang 173

Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt như hình vẽ. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suấtn=1,58 và phần vỏ bọc có chiết suất n0=1,41. Trong không khí, một tia sáng tới mặt trước của sợi quang tại điểm O (O nằm trên trục của sợi quang) với góc tới αrồi khúc xạ vào phần lõi (như hình bên). Để tia sáng chỉ truyền trong phần lõi thì giá trị lớn nhất của góc αgần nhất với giá trị nào sau đây?

Một đĩa tròn mỏng bằng gỗ, bán kính R=5cmnổi trên mặt nước. Ở tâm đĩa có gắn một cây kim, thẳng đứng, chìm trong nước có chiết suất n=4/3. Dù đặt mắt ở đâu cũng không thấy cây kim. Chiều dài tối đa của cây kim là:

Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 450thì góc khúc xạ là 300. Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Với giá trị nào của i để có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

Một ống dẫn sáng hình trụ với lõi có chiết suất n1=1,5và phần vỏ bọc ngoài có chiết suất n2=2. Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của ống tại điểm I với góc 2α. Xác định αlớn nhất để tia sáng trong chùm đều truyền được trong ống.

Cho 3 môi trường (1), (2), (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Hỏi môi trường (2) và (3) thì môi trường nào chiết quang hơn? Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3).

Có 3 môi trường trong suốt. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 vào môi trường 2 dưới góc tới i thì góc khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 vào môi trường 3 cũng dưới góc tới i thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa môi trường 2 và 3 là:

Một ống dẫn sáng hình trụ với lõi có chiết suất n1=1,6và phần vỏ bọc ngoài có chiết suất n2=2. Chùm tia tới hội tụ tại mặt trước của ống tại điểm I với góc 2α. Xác định αnhỏ nhất để tia sáng trong chùm đều truyền được trong ống.

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan