35 Nén Khí Đẳng Nhiệt Từ Thể Tích 10L Đến Thể Tích 4L mới nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một lượng khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít. Áp suất khí tăng thêm 0,75atm. Áp suất khí ban đầu là bao nhiêu?

*

*

Một lượng khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít. Áp suất khí tăng thêm 0,75atm. Áp suất khí ban đầu là bao nhiêu?

Một khối khí lý tưởng được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,6 at. Áp suất ban đầu của khí là

A.

Bạn đang xem: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l đến thể tích 4l

1 at.

B. 0,6 at.

C. 0,4 at.

D. 0.2 at.

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít đến 11,5 lít thì áp suất tăng thêm 1 lượng 3,5kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

A. 2683Pa

B. 11500Pa

C. 3500Pa

D. 4565Pa

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng Δ p = 40 k P a . Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

Gọi p 1 và p 2 là áp suất ứng với thể tích V 1 = 9 lít và thể tích V 2 = 6 lít.

Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có:

V 1 V 2 = p 1 p 2 = p 1 + Δ p p 1

⇒ p 1 + Δ p p 1 = 9 6 = 1 , 5 .

Áp suất ban đầu: p 1 = 2 Δ p = 2.40 = 80 k P a

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 (lít) đến thể tích 6 (lít) thì thấy áp suất tăng lên một lượng ∆ p = 40 k P a . Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

A.80 kPa

B.

Xem thêm: The Demand Was So Great That They Had To Reprint The Book Immediately

100 kPa

C.80 Pa

D.120 kPa

+ Gọi p 1 là áp suất của khí ở trạng thái 1 ứng với thể tích V 1 = 9 (lít).

+ Gọi p 2 là áp suất ở trạng thái 2 ứng với thể tích V 2 = 6 lít

+ Theo đề ra ta có: p 2 = ∆ p + p 1

+ Theo định luật luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

*

=> Chọn A.

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6l đến 4l. Áp suất khí tăng thêm 0,75 atm. Áp suất khí ban đầu là bao nhiêu

A. 1,2 atm

B. 1,5 atm

C. 1,6 atm

D. 0,5 atm

Câu 1

Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần ?

Câu 2

Một khối khí có áp suất 1,5 atm và thể tích 5 lít được biến đổi đẳng nhiệt đến áp suất 4atm. Tính thể tích khí sau khi biến đổi và vẽ đồ thị biểu diễn trong hệ toạ độ (p, V).

Câu 3

Nén đẳng nhiệt một khối khí từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất của khí tăng thêm một lượng 5.104Pa. Tính áp suất của khí trước và sau khi nén.

Câu 4

Một lượng khí lí tưởng ở nhiệt độ 170C và áp suất 1,5 atm được nung nóng đẳng tích đến áp suất 2,5atm. Tính nhiệt độ của khí sau khi nung và vẽ đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái trong hệ (p-T).

Câu 5

Một khối khí ở nhiệt độ 170C áp suất 1,5 atm được nung nóng đẳng tích đến 1170C thì áp suất của khí đó là bao nhiêu? Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của khí trong hệ toạ độ (p, T).

Lớp 10 Toán
1
0
Gửi Hủy

Câu 1 : Thểtíchgiảm đi10/4= 2,5lầnnênáp suất tăng2,5lần

Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan