57 Trạng nguyên Lưu Miễn. mới nhất

Lưu Miễn quê ở thôn Vĩnh Trị, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay,[1] là anh trai của Lưu Diễm, thủ khoa khoa thi năm 1232.[2]

Năm 1239, Lưu Miễn đỗ đệ nhất giáp kỳ thi Thái học sinh năm Kỷ Hợi (niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 8)[3][4], đời vua Trần Thái Tông, cùng Vương Giát. Đỗ đệ nhị giáp khoa thi này là Ngô Khắc, đệ tam giáp là Vương Thế Lộc[3].

Lưu Miễn đỗ đạt sau em trai mình, làm quan đến chức Hàn lâm thị độc[4], An phủ sứ lộ Thanh Hóa, tứ Minh tự.[5]

Lưu Miễn [劉勉] [? – ?]. Thanh Hoá. Thiên Ứng – Chính Bình thứ 8 (1239), đơì Trần Thái Tông
Trình độ: Đỗ Trạng nguyên khoa Kỷ Hợi

Chức vụ: Làm quan tới chức Hàn lâm Thị độc

Tóm tắt: Tháng 2, thi thái học sinh. Đỗ đệ nhất giáp là Lưu Miễn, Vương Giát; đệ nhị giáp là Ngô Khắc; đệ tam giáp là Vương Thế Lộc.
Tân Hợi, [Thiên Ứng Chính Bình] năm thứ 19 [1250] Mùa thu, tháng 7, cho Minh tự Lưu Miễn làm an phủ sứ phủ lộ Thanh Hoá.
Ất Mão, [Nguyên Phong] năm thứ 5 [1255], (Tống Bảo Hựu năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 2, sai Lưu Miễn bồi đắp đê sông các xứ ở Thanh Hoá.

Tham khảo: Được lấy từ ĐVSKTT & KĐVSTGCM