65 Vốn kinh doanh bình quân tính như thế nào mới nhất

Vốn kinh doanh bình quân (Average capital) là gì? Vốn kinh doanh bình quân trong Tiếng anh là gì? Công thức tính vốn kinh doanh bình quân? Cách tính vốn kinh doanh bình quân?

Vốn kinh doanh bình quân là một trong các căn cứ được sử dụng để tính vòng quay toàn bộ vốn trong kỳ. Thực tế, vốn kinh doanh bình quân không được chú trọng phân tích và tìm hiểu, điều đó được biểu hiện qua việc các tài liệu về nó rất hạn chế. Chính vì điều đó, để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vốn kinh doanh bình quân, Luật Dương Gia quyết định dùng toàn bộ dung lượng bài viết dưới đây để giải thích, phân tích về nó, mong rằng những kiến thức mà tác giả mang đến sẽ hữu ích và có giá trị ứng dụng với người đọc.Bạn đang xem: Công thức tính vốn kinh doanh bình quân

*

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Vốn kinh doanh bình quân là gì?

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện dưới hình thức tiền tệ toàn bộ các loại tài sản mà doanh nghiệp huy động, sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.

Bạn đang xem: Vốn kinh doanh bình quân tính như thế nào

Căn cứ vào những tiêu thức nhất định có thể chia vốn kinh doanh thành các loại vốn khác nhau. Dựa theo đặc điểm chu chuyển giá trị của vốn người ta có thể chia vốn kinh doanh của doanh nghiệp làm hai loại: Vốn lưu động (Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. ) và vốn cố định (Số vốn doanh nghiệp ứng ra để hình thành nên tài sản ) cố định được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp.

Số vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ bao hàm vốn cố định và vốn lưu động, được tính theo phương pháp bình quân số học.

Vốn sử dụng kinh doanh bình quân là căn cứ quan trọng để tính toán hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, tuy nhiên, các nội dung xoay quanh vốn sử dụng kinh doanh bình quân lại không thực sự rõ ràng, điều này dẫn đến việc tiếp cận các kiến thức về nó rất khó khăn và thường chỉ những người có chuyên môn mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc nhất.

2. Vốn kinh doanh bình quân trong Tiếng anh là gì?

Vốn kinh doanh bình quân trong Tiếng anh có thể sử dụng cụm: “average capital“.

3. Công thức tính vốn kinh doanh bình quân:

Vốn kinh doanh bình quân = (vốn lưu động trong kỳ + vốn cố định trong kỳ)/ 2

4. Cách tính vốn kinh doanh bình quân:

Việc xác định cách tính vốn kinh doanh bình quân dựa trên cách tính vốn lưu động sử dụng trong kỳ và vốn cố định sử dụng trong kỳ, trong đó người ta cũng cực kỳ chú ý đến chi phí sử dụng vốn kinh doanh bình quân (WACC), theo đó:

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1 – T))

Trong đó:

E = giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu của công ty (vốn hóa thị trường Vốn hóa thị trường (Market Cap) là giá trị thị trường gần đây nhất của số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Vốn hóa thị trường bằng giá cổ phiếu hiện tại nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cộng đồng đầu tư thường sử dụng giá trị vốn hóa thị trường để xếp hạng các công ty)

D = giá trị thị trường của khoản nợ của công ty

V = tổng giá trị vốn (vốn chủ sở hữu cộng với nợ)

E / V = ​​tỷ lệ vốn chủ sở hữu

D / V = ​​phần trăm vốn là nợ

Re = chi phí vốn chủ sở hữu (tỷ suất sinh lợi yêu cầu Tỷ suất sinh lợi bắt buộc Tỷ suất sinh lợi yêu cầu (tỷ lệ vượt rào) là lợi tức tối thiểu mà nhà đầu tư mong đợi nhận được cho khoản đầu tư của họ. Về cơ bản, tỷ suất sinh lợi yêu cầu là mức đền bù tối thiểu có thể chấp nhận được cho mức độ rủi ro của đầu tư.)

Rd = chi phí nợ (lợi tức khi đáo hạn đối với khoản nợ hiện có)

T = thuế suất.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu C1 Hôm Nay, Lịch Bóng Đá Cúp C1 Đêm Nay 29/5: Chung Kết Cúp C1 2021

Giải thích rõ hơn về các thành phần:

Chi phí vốn chủ sở hữu (Re) có thể hơi phức tạp để tính toán vì vốn cổ phần về mặt kỹ thuật không có giá trị rõ ràng. Khi các công ty hoàn trả cho người sở hữu trái phiếu, số tiền họ phải trả có lãi suất xác định trước. Mặt khác, vốn chủ sở hữu không có giá cụ thể mà công ty phải trả. Kết quả là, các công ty phải ước tính chi phí vốn chủ sở hữu – nói cách khác, tỷ suất lợi nhuận mà các nhà đầu tư yêu cầu dựa trên sự biến động dự kiến ​​của cổ phiếu.

Bởi vì các cổ đông sẽ mong đợi nhận được một khoản lợi tức nhất định từ các khoản đầu tư của họ vào một công ty, tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của các chủ sở hữu vốn cổ phần là một chi phí theo quan điểm của công ty; nếu công ty không mang lại lợi nhuận kỳ vọng này, các cổ đông sẽ đơn giản là bán bớt cổ phần của họ, dẫn đến giảm giá cổ phiếu và giá trị của công ty. Do đó, chi phí vốn chủ sở hữu về cơ bản là tổng lợi nhuận mà một công ty phải tạo ra để duy trì giá cổ phiếu làm hài lòng các nhà đầu tư của mình.

Các công ty thường sử dụng Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM) để tính đến giá vốn chủ sở hữu (trong CAPM, nó được gọi là lợi tức đầu tư kỳ vọng). Một lần nữa, đây không phải là một phép tính chính xác vì các công ty phải dựa vào dữ liệu lịch sử, vốn không bao giờ có thể dự đoán chính xác mức tăng trưởng trong tương lai. 2

Mặt khác, xác định chi phí nợ (Rd) là một quá trình đơn giản hơn. Điều này thường được thực hiện bằng cách tính trung bình lợi suất đến hạn cho khoản nợ chưa thanh toán của một công ty. Phương pháp này dễ dàng hơn nếu bạn đang xem xét một công ty giao dịch công khai phải báo cáo các nghĩa vụ nợ của mình. 3

Đối với các công ty thuộc sở hữu tư nhân, người ta có thể xem xét xếp hạng tín dụng của công ty từ các công ty như Moody’s và S&P, sau đó thêm chênh lệch có liên quan đối với tài sản phi rủi ro (ví dụ: trái phiếu kho bạc có cùng kỳ hạn) để ước tính mức lợi nhuận mà nhà đầu tư yêu cầu.

Các doanh nghiệp có thể khấu trừ chi phí lãi vay từ thuế của họ. Do đó, chi phí ròng của một khoản nợ của một công ty là số tiền lãi mà công ty phải trả trừ đi số tiền công ty đã tiết kiệm được trong các khoản thuế. Đây là lý do tại sao Rd (1 – thuế suất doanh nghiệp) được sử dụng để tính chi phí nợ sau thuế.

Mục đích của WACC là xác định chi phí của từng phần trong cấu trúc vốn của công ty Cấu trúc vốn Cơ cấu vốn đề cập đến số nợ và / hoặc vốn chủ sở hữu mà một công ty sử dụng để tài trợ cho hoạt động và tài trợ cho tài sản của công ty. Cơ cấu vốn của một công ty dựa trên tỷ trọng vốn chủ sở hữu, nợ và cổ phiếu ưu đãi mà nó có. Mỗi thành phần có một chi phí cho công ty. Công ty trả lãi suất cố định Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay phát sinh từ một công ty tài trợ thông qua nợ hoặc thuê vốn. Lãi suất được tìm thấy trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhưng cũng có thể tính trên khoản nợ của nó và lợi tức cố định trên cổ phiếu ưu đãi của nó. Mặc dù một công ty không trả một tỷ lệ lợi nhuận cố định trên vốn cổ phần phổ thông, nhưng nó thường trả cổ tức Cổ tức Một cổ tức là một phần lợi nhuận và lợi nhuận giữ lại mà một công ty trả cho các cổ đông của mình. Khi một công ty tạo ra lợi nhuận và tích lũy lợi nhuận giữ lại, dưới dạng tiền mặt cho chủ sở hữu vốn cổ phần.

Trong tài chính doanh nghiệp, việc xác định chi phí vốn của một công ty là rất quan trọng vì một số lý do quan trọng. Ví dụ, WACC là tỷ lệ chiết khấu mà một công ty sử dụng để ước tính giá trị hiện tại ròng của nó .