67 Ngân hàng Nhà Nước tuyển 6 công chức loại D 7/12/2018 mới nhất

Ngân hàng Nhà Nước tuyển 6 công chức loại D 7/12/2018 :
Thí sinh dự xét tuyển 04 lái xe
01 kĩ thuật xét nghiệm
01 điều dưỡng

 

CÁc thông tin tuyển công chức các bạn xem ở đây:

– Tuyển công chức

Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước ở đây