67 Tòa án nhân dân tối cao tuyển công chức cuối năm 2018 (Thi tuyển ) – hạn nộp -30/11/2018 mới nhất

Tòa án nhân dân tối caotuyển công chức cuối năm 2018 (Thi tuyển ) – hạn nộp -30/11/2018Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 công chức Chuyên viên công nghệ thông tin.

2. Hình thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, số 48 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/TAND050362