67 Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2018 tuyển 5 viên chức – hạn nộp 31/12/2018. mới nhất

 

Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2018 tuyển 5 viên chức – hạn nộp 31/12/2018.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Chuyên viên ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS: 02.
– Chuyên viên thống kê THADS: 01.

– Chuyên viên quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử THADS: 01.

– Chuyên viên nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, văn bản: 01

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

– Địa điểm: Trụ sở Tổng cục thi hành án dân sự. 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Tải nội dung Thông báo tại đây:
– Thông báo tuyển dụng
– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn: http://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=83&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn