67 Trường Tiểu học Tân Kiên, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 mới nhất

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Chánh;

Căn cứ Công văn số 3248/UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tuyển dụng viên chức năm 2021;

Nay Trường Tiểu học Tân Kiên thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 

– Giáo viên nhiều môn: 10 giáo viên. Chức danh nghề nghiệp, Giáo viên tiểu học hạng III.

Giáo viên bộ môn:

+01 GV Âm Nhạc, Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III.

+01 GV Tiếng Anh, Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III.

+01 GV Tin học, Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III.

+01 GV Thể dục, Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III.

+01 GV Tổng phụ trách.Chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III.

– Nhân viên : 01 công nghệ thông tin.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với một số lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của với pháp luật, đồng thới phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển như sau:

+ Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

– Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

+ Về tiêu chuẩn trình độ nhân viên công nghệ thông tin

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin

f) Đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  *   Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan abcxyz, sĩ quan abcxyz, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia abcxyz nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

IIIHỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 1 ban hành Kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP )

Hoàn thiện hồ sơ

2.1 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.2 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021

(Vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).

V. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Qua địa chỉ mail c1tankien.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn ( gồm file word và file hình của phiếu đăng ký dự tuyển) hoặc gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ: số 2, đường số 2, khu TĐC ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Số điện thoại liên hệ: (028) 37.560.263, 0762761081 (Cô Hân)

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Tiểu học Tân Kiên.

Nguồn tin: thtankien.hcm.edu.vn