67 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyển 1 công chức kế toán- 10 công chức – hạn 30/11/2018 mới nhất

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyển 1 công chức kế toán- 10 công chức – hạn 30/11/2018 . Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– 10 Công chức nghiệp vụ Kiểm sát.

– 01 Công chức Kế toán.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,  Số 04 Tôn Đức Thắng-TP.Quảng Ngãi.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1 8

2 4

3 4