69 Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file word mới nhất

Đây là bài viết số 3 trong 15 bài viết của loạt series Toán 10

Toán 10
 • Bài tập trắc nghiệm định nghĩa véc tơ file word có đáp án
 • Bộ đề kiểm tra học kì 2 toán 10 trắc nghiệm và tự luận có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file word
 • Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10 có đáp án file word
 • Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10 có đáp án (word)
 • Bài tập trắc nghiệm tổng hiệu hai véc tơ có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm tích của véc tơ với một số có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm hệ trục tọa độ lớp 10 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm mệnh đề toán 10 có đáp án
 • Bài tập trắc nghiệm các phép toán về tập hợp lớp 10
 • Bài tập trắc nghiệm các tập con của tập số thực lớp 10 có đáp án
 • Hàm chứa tham số nâng cao – Các dạng bài tập về hàm số lớp 10
 • Tổng hợp cách giải các dạng bài tập về hàm bậc hai lớp 10
 • Hệ thức lượng trong tam giác lớp 10 và các dạng toán liên quan

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file word.

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án

Các dạng bài tập về hàm số

1. Hàm số không chứa tham số

+ Tính giá trị của hàm số tại điểm

+ Tìm TXĐ của hàm số

+ Xét tính chẵn lẻ

+ Xét sự biến thiên trên các khoảng

+ Nhìn đồ thị chỉ ra: giá trị hàm số, khoảng đồng biến nghịch biến, tính chẵn lẻ…

2. Hàm số chứa tham số 

Dạng 1:  Tìm tham số để hàm số xác định trên một khoảng cho trước

+ Giải điều kiện xác định theo tham số

+ Dựa vào các trường hợp của tham số đưa ra TXĐ theo tham số

+ Để hàm số xác định trên khoảng (a; b) thì (a; b) phải là tập con của TXĐ. Dùng trục số để giải điều kiện này và kết luận.

Dạng 2: Tìm tham số để hàm số ĐB/NB trên khoảng (a; b) cho trước

+ Tìm TXĐ của hàm số

+ Điều kiện 1: Để hàm số ĐB/NB trên (a; b) thì đk cần là (a; b) phải là con của TXĐ, giải điều kiện 1.

+ Điều kiện 2: Để hàm số ĐB/NB trên (a; b) thì tỉ số f(x2) – f(x1) / x2 – x1 phải dương/ âm. Giải điều kiện 2

+ Kết luận.

Dạng 3: Tìm m để hàm số là hàm chẵn hoặc hàm lẻ

+ Tìm TXĐ, đảm bảo TXĐ chứa được x và – x với x bất kì

+ Giải điều kiện f(-x) = f(x) để hàm số là hàm chẵn và điều kiện f(-x) = -f(x) với hàm lẻ.

+ Kết luận

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10

Download [421.03 KB]

Trắc nghiệm đồ thị hàm số

Download [147.49 KB]

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10

Bài viết cùng series:

<< Bộ đề kiểm tra học kì 2 toán 10 trắc nghiệm và tự luận có đáp ánBài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10 có đáp án file word >>