69 Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 đầy đủ mới nhất

Đây là bài viết số 6 trong 36 bài viết của loạt series Toán 8
Toán 8
 • Định lý Talet là gì? Bài tập định lý Talet có lời giải chi tiết
 • Bài tập ôn tập chương 3 hình học 8 có lời giải chi tiết
 • Bài tập tính chất đường phân giác lớp 8 đáp án chi tiết
 • Lý thuyết – Bài tập tam giác đồng dạng lớp 8 có giải chi tiết
 • Bài tập giải bất phương trình lớp 8 có đáp án chi tiết
 • Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 đầy đủ
 • Bài tập phép nhân đa thức – Đại số 8 chương I
 • Bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8- Đại số 8 chương I
 • Bài tập phép chia đa thức có đáp án – Đại số 8 chương I
 • Bài tập ôn chương I đại số 8 – Đề kiểm tra chương I
 • Các dạng bài tập đối xứng trục lớp 8 có lời giải chi tiết
 • Các dạng bài tập hình thang cân có lời giải chi tiết
 • Các dạng bài tập đường trung bình của tam giác có giải
 • Bài tập đường trung bình của hình thang có lời giải
 • Các dạng bài tập hình bình hành có lời giải chi tiết
 • Hình học 8 – Bài tập đối xứng tâm lớp 8 cơ bản và nâng cao
 • Hình học 8 – Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao
 • Bài tập ôn chương 1 hình học 8 có lời giải chi tiết
 • Hình học 8 – Bài tập hình vuông nâng cao có đáp án chi tiết
 • Hình học 8 – Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải
 • Bài tập hằng đẳng thức nâng cao lớp 8
 • Công thức hằng đẳng thức mở rộng là gì?
 • Mẹo học 7 hằng đẳng thức nhanh thuộc và nhớ lâu
 • Phiếu bài tập trắc nghiệm hằng đẳng thức lớp 8 có đáp án
 • Các dạng bài tập hằng đẳng thức lớp 8 có đáp án
 • Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử dễ hiểu
 • Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử, nhóm, hằng đẳng thức)
 • Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử (tách, nhóm, phối hợp)
 • Cách tách hạng tử khi phân tích đa thức đầy đủ nhất
 • Cách thêm bớt hạng tử khi phân tích đa thức thành nhân tử
 • Phiếu bài tập phép chia đa thức nâng cao (word)
 • Bài tập định nghĩa phân thức đại số – hai phân thức bằng nhau
 • Phiếu bài tập tính chất cơ bản của phân thức có đáp án chi tiết
 • Bài tập Rút gọn phân thức (word) có đáp án
 • Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8 file word có đáp án
 • Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8 có đáp án (word)

Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 đầy đủ- de cương on tập hè toán 8 có đáp an. Những nội dung của chương trình toán 8 là những nội dung hết sức quan trọng, có liên quan nhiều đến chương trình lớp 9. Để chuẩn bị cho các bạn học sinh lớp 8 có lượng kiến thức vững vàng, tự tin bước vào năm học cuối cấp. Xin chia sẻ tài liệu đề cương ôn tập toán 8 hè. Tài liệu bao gồm đầy đủ các kiến thức và bài tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em học sinh ôn tập nắm vững kiến thức.

Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 đầy đủ
Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 đầy đủ

1. Đề cương ôn tập hè toán 8 lên 9 – Các chuyên de Toán 8

Download [192.26 KB]

2. Bài tập ôn hè lớp 8 môn Toán – Bài tập luyện Toán 8

Download [149.79 KB]

Đề cương ôn tập hè toán 8 có đáp an

A. Mục tiêu:

Nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.

Học sinh biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau.

B. Thời lượng: 3 tiết (từ 1 đến 3)

C. Thực hiện:

Tiết 1:

Câu hỏi

1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

2: Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

* Bài tập về nhân đơn thức với đa thức.

Bài 1: Thực hiện phép nhân.

a. (-2x2).(x3 – 3x2 – x + 1)

b. (-10x3 + 2/5 y – 1/2 z).(-1/2 xy)

Giải:

a. (-2x2).(x3 – 3x2 – x + 1) = -2x5 + 6x4 + 2x3 – 2x2

b. (-10x3 + 2/5 y – 1/2 z).(-1/2 xy) = 5x4y – 1/5 xy2 + 1/6 xyz

Bài 2: Chứng tỏ rằng các đa thức không phụ thuộc vào biến.

a. x(2x + 1) – x2(x + 2) + (x3 – x + 3)

b. 4(x – 6) – x2(2 + 3x) + x(5x – 4) + 3x2(x – 1)

Giải:

a. x(2x + 1) – x2(x + 2) + (x3 – x + 3) = 2x2 + x – x3 – 2x2 + x3 – x + 3 = 3

Vậy đa thức không phụ thuộc vào biến x.

b. 4(x – 6) – x2(2 + 3x) + x(5x – 4) + 3x2(x – 1) = 4x – 24 – 2x2 – 3x3 + 5x2 – 4x + 3x3 – 3x2 = -24

Vậy đa thức không phụ thuộc vào biến x.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau khi thực hiện các phép toán

a. 3x(10x2 – 2x + 1) – 6x(5x2 – x – 2) với x = 15

b. 5x(x – 4y) – 4y(y – 5x) với x = -1/5; y = -1/2

c. 6xy(xy – y2) – 8x2(x – y2) + 5y2(x2 – xy) với x = 1/2; y = 2

Giải:

a. 3x(10x2 – 2x + 1) – 6x(5x2 – x – 2)

= 30x3 – 6x2 + 3x – 30x3 + 6x2 + 12x = 15x

Thay x = 15 ta có 15x = 15.15 = 225

b. 5x(x – 4y) – 4y(y – 5x)

= 5x2 – 20xy – 4y2 + 20xy

= 5x2 – 4y2

Thay x = -1/5; y = -1/2 ta có 5.(-1/5)2 – 4(-1/2)2 = 1/5 – 1 = -4/5

c. 6xy(xy – y2) – 8x2(x – y2) + 5y2(x2 – xy)

= 6x2y2 – 6xy3 – 8x3 + 8x2y2 + 5x2y2 – 5xy3

= 19x2y2 – 11xy3 – 8x3

Thay x = 1/2; y = 2 ta có: 19.(1/2)2.22 – 11.(1/2).23 – 8.(1/2)3 = 19 – 44 -1 = -26

Bài 4: Điền vào chỗ dấu * để được đẳng thức đúng.

a. 36x3y4 – * = *(4x2y – 2y3)

b) -2a3b.(4ab2 + *) = * + a5b2

Giải:

a. Vì *.4x2y = 36x3y4 = 9xy3.4x2y nên dấu * ở vỊ phải là 9xy3

Vì * ở vế trái là tích của 9xy3 với 2y3 nên phải điền vào dấu * này biểu thức 9xy3.2y3 = 18 xy6 vậy ta có đẳng thức đúng.

b. Lý luận tương tự câu a.

Đẳng thức đúng là: Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8

Bài 5: Chứng minh các đẳng thức sau:

a. a.(b – c) – b.(a + c) + c.(a – b) = -2ac.

b. a(1 – b) + a(a2 – 1) = a.(a2 – b)

c. a.(b – x) + x.(a + b) = b.(a + x)

Giải:

a. VT = a.(b – c) – b.(a + c) + c.(a – b)

= ab – ac – ab – bc + ac – bc

= -2bc = VP đpcm

b. VT = a.(1 – b) + a.(a2 – 1)

= a – ab + a3 – a

= a3 – ab = a.(a2 – b) = VP đpcm.

c. VT = a.(b – x) + x.(a + b)

= ab – ax + ax + xb

= ab + xb = b(x + a) = VP đpcm

Bài 6: Tìm x biết

a. 5x.(12x + 7) – 3x(20x – 5) = – 100

b. 0,6x(x – 0,5) – 0,3x(2x + 1,3) = 0,138

Giải:

a. 5x.(12x + 7) – 3x(20x – 5) = – 100

↔ 60x2 + 35x – 60x2 + 15x = – 100

↔ 50x = – 100

→ x = – 2

b. 0,6x(x – 0,5) – 0,3x(2x + 1,3) = 0,138

↔ 0,6×2 – 0,3x – 0,6×2 – 0,39x = 0,138

↔ – 0,6x = 0,138

↔ x = 0,138 : (- 0,6)

↔ x = – 0,2

Bài viết cùng series:

<< Bài tập giải bất phương trình lớp 8 có đáp án chi tiếtBài tập phép nhân đa thức – Đại số 8 chương I >>