69 Phiếu bài tập phương trình bậc hai lớp 9 nâng cao mới nhất

Đây là bài viết số 25 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Toán 9
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9
 • Giải Phương trình chứa căn lớp 9 – Ôn thi vào lớp 10 chuyên
 • Ôn vào 10 – Phương trình bậc cao lớp 9
 • Bài tập căn bậc hai đầy đủ cơ bản đến nâng cao- Toán 9 chương I
 • Bài tập căn bậc hai nâng cao – Toán 9 chương I
 • Bài tập GTLN và GTNN của biểu thức chứa căn
 • Các dạng bài tập căn bậc ba lớp 9 cơ bản đến nâng cao
 • Bài tập ôn chương 1 đại số 9 – Ôn tập căn bậc hai
 • Đề kiểm tra chương 1 đại số 9 nâng cao – Kiểm tra chương căn bậc hai
 • Bộ đề kiểm tra học kì 1 toán 9 bám sát chương trình
 • Hình 9 – Bài tập nâng cao hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Bài tập tỉ số lượng giác của góc nhọn nâng cao
 • Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao
 • Bài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao lớp 9
 • Bài tập vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn lớp 9
 • Bài tập ôn tập chương 2 hình học 9
 • Bài tập vị trí tương đối của 2 đường tròn – Hình học 9
 • Phiếu Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9
 • Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 – Các dạng ôn thi vào 10
 • Phiếu bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 nâng cao – Đủ các dạng (word)
 • Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao – Hàm số bậc nhất
 • Các dạng bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9 cơ bản và nâng cao
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 cơ bản và nâng cao
 • Các dạng bài tập về hàm số bậc hai lớp 9 cơ bản
 • Phiếu bài tập phương trình bậc hai lớp 9 nâng cao
 • Các dạng bài tập về định lý Viet lớp 9 cơ bản và nâng cao
 • Các dạng bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9
 • Phiếu bài tập Góc nội tiếp – Tổng hợp từ các đề thi vào 10
 • Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
 • Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn
 • Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9

Phiếu bài tập phương trình bậc hai lớp 9 nâng cao. Bài viết sẽ tổng hợp các lý thuyết căn bản, đồng thời cũng đưa ra những dạng toán thường gặp và các ví dụ áp dụng một cách chi tiết, rõ ràng. Đây là chủ đề ưa chuộng, hay xuất hiện ở các đề thi tuyển sinh.

Phiếu bài tập phương trình bậc hai lớp 9

Tóm tắt lý thuyết

1. Phương trình bậc hai một ẩn.
2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
3. Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

Bài tập và các dạng toán

Dạng 1. Không dùng công thức nghiệm, giải phương trình bậc hai một ẩn cho trước.
Dạng 2. Giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn.
Dạng 3. Sử dụng công thức nghiệm, xác định số nghiệm của phương trình dạng bậc hai.
Dạng 4. Giải và biện luận phương trình dạng bậc hai.
Dạng 5. Một số bài toán liên quan đến tính có nghiệm của phương trình bậc hai; nghiệm chung của các phương trình dạng bậc hai; hai phương trình dạng bậc hai tương đương.

Phiếu bài tập phương trình bậc hai lớp 9 nâng cao

Download [46.56 KB]

Bài viết cùng series:

<< Các dạng bài tập về hàm số bậc hai lớp 9 cơ bảnCác dạng bài tập về định lý Viet lớp 9 cơ bản và nâng cao >>