7 Kinh Địa Tạng mới nhất

Sách Kinh Địa Tạng pdf ebook doc epub word wattpad prc đọc online Tác giả: Thích Nhật Từ.

👉 Link Sách: https://bit.ly/3yiR2Tk

1. Review sách Kinh Địa Tạng

Sách ebook review Kinh Địa Tạng file pdf dowload word audio mp3 Tác giả: Thích Nhật Từ trong danh mục: Sách Tôn giáo – Tâm linh có giá chỉ: 20.000 ₫, xếp hạng: , đi kèm với hơn: 67 nhận xét, đánh giá từ độc giả.

👉 XEM SÁCH

2. Thông tin sách Kinh Địa Tạng

Sách Kinh Địa Tạng Tác giả: Thích Nhật Từ, Công ty phát hành Khai Tuệ Ngày xuất bản 07-2018 Kích thước 14cm x 20cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 160 SKU 3180865576531.

646727e80692270721b490b0d69f79f3

c268c11f15d8b91b32134a293cef9820

bd5d3c9b7b8606b063d2f3678bd1a9d3

49a1ca65792e4246cacceffbf8aaeaea

3. Mô tả sách Kinh Địa Tạng

Quyển Kinh Địa Tạng gồm 3 phần chính sau: phần dẫn nhập, phần chánh Kinh, phần hồi hướng. Bồ Tát Địa Tạng là vị Bồ Tát quan trọng trong 6 vị Bồ Tát Đại Thừa (5 vị còn lại là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Di-lặc). Kinh Địa Tạng mượn hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, đề cao hạnh nguyện đi vào thế giới ngục tù, thế giới của những con người mà tâm thức và hành động vi phạm luật pháp. Bồ Tát Địa Tạng giúp những kẻ tội phạm trở thành người hiền lương và đạo đức. Triết lý cốt lõi của Kinh Địa Tạng nằm ở chỗ này. Thông điệp xuyên suốt của kinh Địa Tạng là “phạm pháp, làm ác, tạo tội sẽ bị trừng phạt ngay trong kiếp này và sau khi chết bị đọa lạc.” Cảnh giới tái sinh của con người sau khi chết phụ thuộc vào tổng thể nghiệp ác và thiện, tội và phước. Chết không phải là hết, sau khi chết, con người tiếp tục tái sinh, gặt hái quả lành hay quả khổ do chính mình tạo ra. Những người phạm pháp, tạo tội, gây khổ đau, dù vô tình hay cố ý, nếu không sám hối và nỗ lực chuyển nghiệp, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào cảnh giới xấu. Hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý, “địa ngục” chính là các hình thức Tù Ngục. Trong khi đó, sự trừng phạt của luật nhân quả tuyệt đối sẽ không bao che. Các loại tù ngục có nhiều hình thái và nặng nhẹ khác nhau, nặng nhất là khổ đau cùng cực, không gián đoạn. “Đọa vào địa ngục” là cách mô tả về các hình thức khổ đau, mà con người phải chịu đựng như hậu quả tất yếu theo cách “ai làm nấy chịu”. Kinh Địa Tạng mượn hình ảnh điạ ngục nói về các hình thức tù ngục nhằm giáo dục đạo lý nhân quả, khuyến khích chuyển nghiệp ác bằng nghiệp thiện, lối sống thiện lành.  MỤC LỤC  PHẦN DẪN NHẬP           1.  Nguyện Hương           2.  Đảnh Lễ Tam Bảo           3. Tán Hương           4. Phát Nguyện Trì Kinh           5. Tán Dương Giáo Pháp           6. Chí Tâm Quy Mạng Lễ     PHẦN CHÁNH KINH           Phẩm 1:  Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi           Phẩm 2:  Phân Thân Tụ Hội           Phẩm 3:   Xét Soi Nghiệp Quả           Phẩm 4:   Nghiệp Quả Trong Cõi Diêm-Phù           Phẩm 5:   Tù Ngục Và Tội Báo           Phẩm 6:   Đức Phật Tán Dương           Phẩm 7:   Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất           Phẩm 8:   Vua Diêm-La Khen Ngợi           Phẩm 9:   Xưng Tụng Danh Hiệu Các Phật           Phẩm 10: So Sánh Công Đức Bố Thí           Phẩm 11: Thần Đất Hộ Trì           Phẩm 12: Thấy Nghe Được Lợi Ích           Phẩm 13: Thế Tôn Ủy Thác PHẦN HỒI HƯỚNG