7 Soạn bài Giờ Trái Đất sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều mới nhất

Hướng dẫn soạn Bài 5. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Giờ Trái Đất sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


1. Chuẩn bị

Câu hỏi trang 97 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

– Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh“Tuyên ngôn Độc lập” để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

– Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.

Trả lời:

– Thời gian đăng tải: 29/3/2014

+ Nội dung: ngày giờ Trái Đất

+ Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn

+ Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

+ Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

• Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền

• Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Bowc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”

• Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

• 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

• Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

• Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

• Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam

→ Các yếu tố nhan đề, Sa po nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản.

⇒Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản.

– Các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất:

+ Hoạt động truyền thông tắt đèn hưởng ứng giờ Trái Đất.

+ Chiến dịch Đại dương xanh.

+ Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ 7 (27/3/2021) trên phạm vi toàn quốc.

+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố hưởng ứng Chiến dịch năm 2021 phổ biến tuyên truyền tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3/2021;

+ Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất; đồng thời đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

+ Năm 2020, sau một giờ tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong Giờ Trái đất, Việt Nam tiết kiệm được 436.000kWh. Việt Nam chính thức tham gia sự kiện lịch sử này kể từ tháng 3/2009, trong 12 năm tham gia sự kiện, Việt Nam đã tiết kiệm được 5.273.000kWh.

– Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của Giờ Trái Đất:

+ Khuyến khích một cộng đồng toàn cầu liên kết với nhau để chia sẻ những cơ hội và thách thức của việc tạo ra một thế giới phát triển bền vững.

+ Chiến dịch góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.


2. Đọc hiểu

Câu hỏi trang 97 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở sa po của bài viết

Trả lời:

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở sa po của bài viết:

– Thời gian đăng: 29/3/2014.

– Sự kiện nêu ở sa po: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.


Câu hỏi trang 98 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chỉ ra thông tin chính của phần (1).

Trả lời:

Phần (1): tìm phương pháp truyền thông thu húy chú ý người dân về biến đổi khí hậu ⇒ Qúa trình lên ý tưởng của giờ trái đất.


Câu hỏi trang 98 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần (2).

Trả lời:

Các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần (2):

– Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”.

– Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

– 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia.

– Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người.

– Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ.

– Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này.


Câu hỏi trang 98 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Trả lời:

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này:

Ví dụ:

– Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô-Boowc-net xít-ni (leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-tray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu.

– Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

– Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

– Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam… trước biến đổi khí hậu.

– Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn… hoạt động tuyên truyền.

– Tên gọi Giờ Trái Đất… tính bền vững, lâu dài hơn.


Câu hỏi trang 98 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Trả lời:

Các số liệu được đưa vào bài viết:

– Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc… sự tham gia của 2,2 triệu dân và 2100 doanh nghiệp tại đây…

– Vào ngày 29-3-2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.

– Một năm sau đó… sự tham gia cảu hàng trăm triệu người. Hơn 4000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới…

– Cuối năm 2009… sự tham gia của 192 nước…

⇒ Các số liệu tác giả đưa ra xác thực và đáng tin cậy.


Câu hỏi trang 98 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết.

Trả lời:

Thông tin mà bức ảnh cung cấp thêm cho bài viết: Logo của chương trình Giờ Trái Đất được xây dựng từ nền bản đồ địa cầu, cắt bởi số 60 là con số phút kêu gọi tắt điện. Hiện nay logo của Giờ Trái Đất được thêm dấu “+” sau số 60 với ý nghĩa Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn hơn thế nữa.


Câu hỏi trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Trả lời:

Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản nhằm để nhắc nhở mọi người rằng ý nghĩa của chiến dịch không chỉ dừng lại 1 tiếng tắt đèn mà chính là sự đoàn kết của mọi người trong việc bảo vệ trái đất, tránh biến đổi khí hậu.


Câu hỏi trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Chỉ ra thông tin chính của phần (3).

Trả lời:

Thông tin chính ở phần (3) là thể hiện sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1 trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Trả lời:

– Văn bản thuật lại sự kiện quá trình hình thành và phát triển hưởng ứng của ngày giờ Trái đất trên thế giới.

– Bố cục:

+ Đoạn 1: (Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch giờ trái đất xuất hiện.

+ Đoạn 2: (tiếp tục….đến 20h30): Ngày giờ trái đất ra đời.

+ Đoạn 3: (còn lại): Sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới.

Hoặc:

– Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện hình thành Chiến dịch Giờ Trái Đất.

– Bố cục của văn bản:

+ Phần 1: Ý tưởng hình thành.

+ Phần 2: Sự ra đời của Chiến dịch và mức độ ảnh hưởng.

+ Phần 3: Sự phát triển, hưởng ứng của mọi người trên thế giới.


Câu 2 trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Trả lời:

Các mốc thời gian được nhắc tới:

– Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án “Tiếng tắt lớn”.

– Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

– 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia.

– Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người.

– Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ.

– Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này.


Câu 3 trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Trả lời:

Văn bản sử dụng những hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian để cung cấp thông tin giúp người đọc thu hút người đọc dõi theo và hiểu được nội dung muốn truyền tải.

Hoặc:

– Văn bản trên sử dụng những phương tiện để cung cấp thông tin cho người đọc: Hình ảnh, câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn. Hơn nữa, các sự kiện được sắp xếp treo trật tự thời gian.

– Việc kết hợp các phương tiện đó giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, thu hút, người đọc tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung mà văn bản muốn truyền đạt.


Câu 4 trang 99 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

Trả lời:

– Thông tin từ văn bản giúp em hiểu được ngày giờ trái đất ra đời như thế nào và ý nghĩa của nó. Từ đó em nghĩ bản thân mình cũng cần có trách nhiệm với môi trường với trái đất này hơn.

– Em nghĩ em có thể làm những việc như tắt đèn hơn 60 phút trong ngày này, sử dụng tích kiệm điện nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hoặc:

Thông tin từ văn bản trên giúp bản thân em nhận ra rằng môi trường hiện tại đang gặp nguy hiểm, bản thân em cùng mọi người xung quanh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau hành động. Đối với em, hành động đơn giản nhất mà chúng ta có thể cùng nhau làm là tắt điện nước khi không sử dụng (ra khỏi phòng học, rửa xong tau,…).


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 96 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Giờ Trái Đất sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“