7 Soạn bài Tự đánh giá trang 104 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều mới nhất

Hướng dẫn soạn Bài 5. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Tự đánh giá trang 104 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

A. Nhan đề văn bản

B. Các thông tin chính

C. Nguồn cung cấp thông tin

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin

Trả lời:

Đáp án: D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin.


Câu 2 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Trả lời:

Đáp án: C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.


Câu 3 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

A. Tháng 3-1945

B. Tháng 8-1945

C. Tháng 9-1945

D. Tháng 10-1945

Trả lời:

Đáp án: B. Tháng 8-1945.


Câu 4 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới

B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới

D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

Trả lời:

Đáp án: C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.


Câu 5 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?

A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc

D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động

Trả lời:

Đáp án: B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý.


Câu 6 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

C. Uỷ ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.

Trả lời:

Đáp án: B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.


Câu 7 trang 105 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn

B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn

C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

Trả lời:

Đáp án: D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản.


Câu 8 trang 106 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

A. Một khoảng thời gian dài

B. Một thời điểm quan trọng

C. Một thời kì phát triển

D. Một giai đoạn khó khăn

Trả lời:

Đáp án: B. Một thời điểm quan trọng


Câu 9 trang 106 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Theo em mốc thời gian quan trong nhất là vào ngày 30/8/1945. Bởi vì đây là ngày Việt Minh gành được chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chỉ quyên chế, đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh mở ra thời đại mới cho dân tộc.

Hoặc:

Theo em, mốc thời gian quan trọng nhất trong tháng Tám (năm 1945) là chiều 16/8/1945. Một đơn vị quân giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về giải phóng Thái Nguyên mở đầu cho cách mạng tháng Tám. Đó là sư khởi đầu tốt đẹp, tạo tinh thần cho các đơn vị khác tiến hành giải phóng.


Câu 10 trang 106 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ hoạ giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Trả lời:

Tác dụng: giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ nội dung chính, những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện.

Hoặc:

Việc trình bày bằng đồ hoạ giúp cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện. Bởi nó ngắn gọn, đầy đủ, trình bày thông minh lại kèm theo hình ảnh minh họa sinh động.


Bài trước:

👉 Soạn bài Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Tự đánh giá trang 104 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“