71 Tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, kế toán viễn thông mới nhất

Tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, ✅kế toán viễn thông. ✅Mở đầu về Kế toán viễn thông có những đặc thù riêng. Và dùng phần mềm kế toán chung cho cả tập đoàn.

Doanh thu:

I. Tem, bao thư (post) 

II. Doanh thu viễn thông

Điện thoại liên mạng cố định đến di động
Điện thoại liên mạng cố định đến di động
Điện thoại Gphone nội hạt
Điện thoại Gphone nội hạt
Điện thoại Gphone nội tỉnh
Điện thoại Gphone nội tỉnh
Điện thoại Gphone liên tỉnh
Điện thoại Gphone liên tỉnh
Điện thoại Gphone quốc tế
Điện thoại Gphone quốc tế
Điện thoại liên mạng Gphone đến mạng di động
Điện thoại liên mạng Gphone đến mạng di động
Điện thoại đường dài liên tỉnh
Điện thoại đường dài liên tỉnh
Điện thoại VoIP trong nước
Điện thoại VoIP trong nước
Điện thoại đường dài nội tỉnh
Điện thoại đường dài nội tỉnh
Điện thoại nội hạt
Điện thoại nội hạt
Điện thoại đường dài quốc tế
Điện thoại đường dài quốc tế
Điện thoại VoIP quốc tế
Điện thoại VoIP quốc tế
điện thoại Collect call
điện thoại Collect call
Thẻ điện thoại 1719
Điện thoại thẻ (Cardphone)
Thẻ điện thoại di động trả trước
Internet tốc độ cao ADSL – VNN
Truy cập Internet 1260
Truy cập Internet 1268
Truy cập Internet 1269
Điện thoại di động trong nước
Điện thoại di động trong nước
Điện thoại di động quốc tế
Điện thoại di động quốc tế
Máy điện thoại cố định thu cước
Máy điện thoại doanh thác
Máy điện thoại thẻ (Payphone – các loại)
Máy điện thoại Gphone trả sau thu cước
Máy điện thoại cố định nghiệp vụ
Thuê bao internet 1260
Thuê bao internet tốc độ cao ADSL-VNN
Dịch vụ 108/1080
Dịch vụ 108/1080
Điện thoại đường dài trong nước ENV
Điện thoại đường dài trong nước ENV
Điện thoại đường dài quốc tế ENV
Điện thoại đường dài quốc tế ENV
Điện thoại đường dài trong nước SPT
Điện thoại đường dài trong nước SPT
Điện thoại đường dài quốc tế SPT
Điện thoại đường dài quốc tế SPT
Máy điện thoại di dộng vinatext
Máy điện thoại di động trả sau thu cước
Máy điện thoại di động trả trước
Máy điện thoại di động trả trước thuê bao ngày
Nhắn tin điện thoại di động
Thu khác viễn thông

III. Doanh thu hoà mạng

Hoà mạng thuê bao cố định
Hoà mạng thue bao điện thoại Gphone trả sau
Hòa mạng thuê bao di động trả sau
Hoà mạng thuê bao di động trả trước
Hoà mạng thuê bao internet ADSL-VNN
Dịch chuyển, chuyển nhượng thuê bao cố định
Hoà mạng thuê bao thư điện tử
Chuyển đổi thuê bao di động

IV. Phát hành báo chí (post)

Báo chí trung ương
Báo chí địa phương
Báo chí khác
Thu khác về PHBC


III. Thu khác

Bán sản phẩm hàng hoá
Dịch vụ khác