9 Soạn TBĐ địa lí 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp mới nhất

Chuyên mục: : Soạn tập bản đồ địa lí 12

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm sản sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 40. Hocthoi sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 40 – sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

  Về tự nhiên Về kinh tế – xã hội
Thuận lợi    
Khó khăn    
=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Trang 40 – sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:

Năm Toàn ngành thủy sản Đánh bắt Nuôi trồng

1995

2000

2005

2008

1.584,4 (100%)

2.250,5 (……..)

3.465,9 (……..)

4.602,0 (……..)

1.195,3 (100%)

1.660,9 (……..)

1987,9  (……..)

2.136,9 (……..)

389,1 (100%)

589,6 (…….)

1.478,0 (……)

2.465,6 (…….)

  • Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nói chung và sản lượng của từng hoạt động (đánh bắt, nuôi trồng) nói riêng, rồi điền vào bảng trên:
  • Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng.
  • Giải thích sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng:
=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: Trang 41 – sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

Năm giá trị sản xuất lâm nghiệp Nuôi và trồng rừng Khai thác lâm sản Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác

2000

2008

7.674 (100%)

14.370 (100%)

1.132 (…..)

2040 (……)

6.235 (……)

11.525 (……)

307 (……..)

805 (……..)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và năm 2008

Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta?

=> Xem đầy đủ bài giải

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn TBĐ địa lí 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tập bản đồ địa lí 12. Phần trình bày do Tech120 chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn ngữ văn 12 tập 1

Soạn ngữ văn 12 tập 2

Văn mẫu 12

Soạn giải tích lớp 12

Soạn hình học lớp 12

Soạn hoá học 12

Soạn sinh học 12

Soạn tiếng anh 12

Soạn tiếng Anh 12 mới

Soạn lịch sử 12

Soạn địa lí 12

Soạn tập bản đồ địa lí 12

Soạn GDCD 12

Bình luận