9 Soạn vật lí 12 bài 38: Phản ứng phân hạch mới nhất

Chuyên mục: : Soạn vật lí 12

Năng lượng của các phản ứng hạt nhân đã tạo nên một nguồn năng lượng mới cho nhân loại. Những phản ứng hạt nhân nào đã được sử dụng? Để trả lời các câu hỏi này, Hocthoi xin chia sẻ bài Phản ứng phân hạch thuộc chương trình SGK lớp 12. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch là gì?

  • Phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài nơron phát ra).

2. Phản ứng phân hạch kích thích

  • Để có phản ứng phân hạch xảy ra phải cho một nơron bắn vào hạt nhân X, đưa hạt nhân X lên trạng thái kích thích  từ đó  bị vở thành hai hạt nhân trung bình kèm theo một vài nơron phát ra

II. Năng lượng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch toả năng lượng

2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

  • Giả sử sau mỗi phân hạch có k nơtrôn được giải phóng đến kích thích các hạt nhân khác tạo nên những phân hạch mới. Sau n lần phân hạch, số nơtrôn giải phóng là  và kích thích  phân hạch mới.

Khi k < 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh.

Khi k = 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi.

Khi k > 1: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, có thể gây nên bùng nổ.

  • Để  khối lượng của chất phân hạch phải đạt đến một đạt đến một giá trị tối thiểu nào đó gọi là khối lượng tới hạn.

3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

  • Được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân, tương ứng trường hợp k = 1.
  • Dùng các thanh điều khiển có chứa bo hay cađimi hấp thụ các nơron thừa để đảm bảo k = 1. Nhiên liệu phân hạch trong các lò phản ứng thường là$^{235}textrm{U}$hay$^{239}textrm{Pu}$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 195 – sgk vật lí 12

Quá trình phóng xạ$alpha $có phải là phân hạch hay không?

=> Xem đầy đủ bài giải

Trang 195 – sgk vật lí 12

Tại sao không dùng proton thay cho nơtron?

=> Xem đầy đủ bài giải

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 198 – sgk vật lí 12

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: trang 198 – sgk vật lí 12

Căn cứ vào độ lớn của$frac{W_{lk}}{A}$chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 3: trang 198 – sgk vật lí 12

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là:

A. động năng các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

D. năng lượng các photon của tia γ.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: trang 198 – sgk vật lí 12

Hoàn chỉnh các phản ứng:

$_{0}^{1}textrm{n}+_{92}^{235}textrm{U}rightarrow _{39}^{94}textrm{Y}+_{?}^{140}textrm{I}+x(_{0}^{1}textrm{n})$

$_{0}^{1}textrm{n}+_{92}^{235}textrm{U}rightarrow _{?}^{95}textrm{Zn}+_{52}^{138}textrm{Te}+x(_{0}^{1}textrm{n})$

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 5: trang 198 – sgk vật lí 12

Xét phản ứng phân hạch:

$_{0}^{1}textrm{n}+_{92}^{235}textrm{U}rightarrow _{53}^{139}textrm{I}+_{39}^{94}textrm{Y}+3(_{0}^{1}textrm{n})+gamma$

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân $^{235}textrm{U}$.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 6: trang 198 – sgk vật lí 12

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg $^{235}textrm{U}$ Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

=> Xem đầy đủ bài giải

vl12g

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn vật lí 12 bài 38: Phản ứng phân hạch . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn vật lí 12. Phần trình bày do Nga Nguyễn chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn ngữ văn 12 tập 1

Soạn ngữ văn 12 tập 2

Văn mẫu 12

Soạn giải tích lớp 12

Soạn hình học lớp 12

Soạn hoá học 12

Soạn sinh học 12

Soạn tiếng anh 12

Soạn tiếng Anh 12 mới

Soạn lịch sử 12

Soạn địa lí 12

Soạn tập bản đồ địa lí 12

Soạn GDCD 12

Bình luận