Business is booming.

Em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hãy viết đơn gửi ban Chấp hành đoàn trường

Em có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hãy viết đơn gửi ban Chấp hành đoàn trường

Gợi ý

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm…..

ĐƠN XIN GIA NHẬP

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THCS Thị Trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Em tên là: Nguyễn Thu Hoa Sinh ngày: 17 – 5 – 1996

Học sinh lớp: 8A – Trường THCS Thị trấn Văn Điển.

Em đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ năm lớp 4. Trong những năm qua, em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đội giao cho, để xứng đáng Đội viên gương mẫu, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Sau khi nghiên cứu kĩ điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em thấy Đoàn là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Xét thấy mìmh đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành Đoàn viên nên em viết đơn này tha thiết mong được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ “ánh trăng” của Nguyễn Duy

Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh (Kí tên)

Nguyễn Thu Hoa

Theo Soanbaihay.com


Comments are closed.