Business is booming.

Em viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã (phường)

Em viết đơn xin được cấp thẻ đọc sách trong thư viện của trường hoặc xã (phường)

Gợi ý

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….. tháng……. năm……

ĐƠN XIN CÁP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, TrườngTrung học cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Em tên là: Nguyễn Văn Tùng

Học sinh lóp: 7B – Trường THCS Tam Hiệp

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Để phục vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường THCS Tam Hiệp cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh

Tùng

Nguyễn Văn Tùng

Theo Soanbaihay.com


Xem thêm:  Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 9: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Comments are closed.