Business is booming.

Lập dàn ý Bàn về các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào học đường

Lập dàn ý Bàn về các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào học đường

Hướng dẫn

1. Mở bài.

Đặt vấn đề các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào học đường gây ra nhiều tác hại và những mối lo ngại lớn cho toàn xã hội.

2. Thân bài.

Thực trạng các vấn để tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào học đường: cờ bạc, ma tuý,… Tác hại của chúng:

+ Suy giảm nghiêm trọng sức khoẻ. …

+ Suy giảm hiệu quả học tập.

+ Là hành vi phạm pháp và cũng là con đường dẫn đến các tệ nạn xã hội khác (trộm cắp, cướp giật, giết người,…), làm suy thoái đạo đức.

Nguyên nhân:

+ Gia đình chưa quản lí tốt con cái.

+ Nhà trường chưa phối hợp giáo dục hiệu quả với gia đình, xã hội.

+ Bản thân học sinh chưa ý thức được tác bại, do ăn chơi đua đòi…

Biện pháp phòng ngừa và khắc phục: sự phối quản lí, giáo dục của gia đình. nhà trường và xã hội,…

3. Kết bài.

Rút ra bài học cho bản thân,


Xem thêm:  Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 15: Mẹ hiền dạy con

Comments are closed.