Business is booming.

Tả thầy giáo của em

Tả thầy giáo của em Hướng dẫn làm bài – Đề bài yêu cầu tả lại thầy giáo của em. –