Business is booming.

Soạn bài Chương trình địa phương

Soạn bài Chương trình địa phương

Hướng dẫn

Soạn bài Chương trình địa phương

a. Chỉ các sự vật, hiện tượng không có tên trong tên gọi của các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân.

+ Nhút ( Phương ngữ miền Trung)

+ Bồn bồn ( phương ngữ miền Nam)

+ Chén: Tên gọi bát ăn cơm của miền Trung

+ Bòng ( phương ngữ miền Nam): tên gọi loại quả mà miền Bắc gọi là quả bưởi.

b. Đồng nghĩa nhưng khác về âm với những từ trong phương ngữ khác hoặc toàn dân.

Phương ngữ Bắc

Phương ngữ Trung

Phương ngữ Nam

Bố

Tía

Ba

Bát

Chén

Chén

Ngô

Bắp

Bắp

c. Đồng âm nhưng khác về nghĩa với những từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc trong ngôn ngữ toàn dân

Phương ngữ Bắc

Phương ngữ Trung

Phương ngữ Nam

Quan tài

Hòm

Hòm

Bảo

Biểu

Biểu

2. Ở các địa phương khác nhau thường có sự khác nhau về ngôn ngữ mà không hoàn toàn đồng nhất. Vì:

+ Có những sự vật, hiện tượng xuất hiện ở địa phương này nhưng không xuất hiện ở địa phương khác.

+ Do đặc tính sinh hoạt cũng như thói quen gọi tên của từng địa phương.

Sự xuất hiện những từ ngữ này thể hiện được tính đa dạng trong thống nhất về điều kiện tự nhiên cũng như đời sống xã hội của cả nước.

3. Ở hàng đầu tiên ( phương ngữ Bắc) như: “cá quả”, “lợn”, “ngã” thường được dùng làm ngôn ngữ toàn dân, đặc biệt là ngôn ngữ của Hà Nội.

Xem thêm:  Giải thích câu nói của Bác Hồ Non sông Việt Nam…các cháu | Văn mẫu

4. Các từ ngữ địa phương:

+ Chi

+ Rứa

+ Tui

+ Cớ răng

_ Các từ ngữ này thuộc phương ngữ Trung

Theo Vanmauonline.com

Comments are closed.